درباره ما :

شروع شکل گیری ایده کاهش پرت میلگرد مربوط به سال 1386 می باشد و از الگوریتم های مختلفی کمک گرفته شد و نتایج با یکدیگر مقایسه گردید و ایده بر اساس بهترین الگوریتم یعنی الگوریتم ژنتیک شکل گرفت. پس از آن با حضور در پروژه ها و آشنای عملی با نکات و مشکلات کارگاههای شاپ برش، الگوریتم بر اساس نیازهای عملی بهینه گردید.
این نرم افزار از سال 1391 تجاری گردید و در پروژه های مختلفی مورد استفاده قرار گرفت. در سال 1392 این مجموعه با نام شرکت پرت لاله سازه شکل حقوقی گرفت و همواره سعی نمود تا از فنآوری های جدید استفاده نماید لذا در حال حاضر خدمات این نرم افزار بصورت سایت در اختیار کاربران محترم می باشد و در ادامه انشالله شاهد اپلیکیشن آن خواهیم بود.